Detail práce

Ekonomické dopady podpory výroby energie z fotovoltaických článků v České republice

Autor: Bc. Štěpán Krška
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 117
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje výrobu energie z fotovoltaických článků v České republice a
výpočet nákladů plynoucích z podpory obnovitelných zdrojů energie. Druhá část následující po
krátkém úvodu obsahuje stručný popis energetického trhu v České republice a vymezení
obnovitelných zdrojů energie. Třetí část je věnována obecně fotovoltaické energii, zabývá se
jejím historickým vývojem, technologií a potenciálem v České republice. Čtvrtá část se věnuje
legislativě a obsahuje základní přehled energetické legislativy České republiky a Evropské unie.
Pátá část zpracovává potenciál ostatních obnovitelných zdrojů v České republice a dle
odborných studií nastiňuje jejich možný budoucí vývoj. Šestá část komentuje situaci
fotovoltaiky v ostatních státech a přináší náhled do podpory obnovitelných zdrojů v Německu,
Španělsku a Itálii. Sedmá (analytická) část je věnována analýze a výpočtu nákladů na podporu
jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky, kogenerace a druhotných zdrojů. Práce
je zakončena závěrem shrnujícím hlavní výsledky práce.
Ke stažení: Bakalářská práce Kršky

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY