Detail práce

Unorthodox measures of economic performance

Autor: Bc. Tomáš Křehlík
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 75
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Posouzení dlouhodobé ekonomické výkonnosti je palčivým problémem
dnešní ekonomie. Existuje mnoho rozličných metod, jak toho docílit, především
jsou to indexy udržitelnosti (Sustainable society index, Ecological footprint, Urban
Sustainability index, etc.), které však trpí mnoha problémy (monetizace, vážení).
V posledních letech byla vyvinuta metoda, která je založená na fuzzy logice a multikriteriální
rozhodovací analýze, nazývaná NAIADE. Ta se vyrovnává s mnoha
problémy, kterými trpí výše zmíněné indexy, avšak nebyla zatím aplikována v mnoha
případech. Cílem mé bakalářské práce je podat přehled dnes používaných indexů,
představit multikriteriální rozhodovací analýzu, provést výpočet pomocí NAIADE
a vyhodnotit výsledky České Republiky v mezinárodní perspektivě.
Ke stažení: Bakalářská práce Křehlíka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY