Detail práce

Rating the Sovereigns: Does It Work?

Autor: Bc. Alžběta Mošnová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Vliv ratingových agentur a tedy i sovereign ratingu se značně zvyšoval zejména v posledních dvaceti letech. Nedávná ekonomická krize zdůraznila, jak důležité je stanovovat sovereign ratingy správně, objektivně, transparentně a ve správný okamžik. Cílem této práce je podívat se pod pokličku ratingových agentur a analyzovat metodologie, které používají při stanovování sovereign ratingu. Podrobně popisuji jednotlivé indikátory, které jsou brány v úvahu, stejně tak jako rozdíly v metodologiích tří největších ratingových agentur. Empirická část mé práce se snaží ověřit schopnost ratingových agentur předvídat sovereign default a dále prověřuje, zda jedna z největších ratingových agentur neposkytuje obecně vyšší či nižší sovereign ratingy než ostatní.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY