Detail práce

Problémy regulace energetického sektoru jakožto přirozeného monopolu.

Autor: Bc. Tereza Nováčková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Gapko Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 72
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá problémy, kterým čelí regulační orgán při kontrole přirozených monopolů. Práce si vytyčuje tři hlavní cíle. Prvním je porovnání teorie s aplikací regulace na energetický sektor v České republice. Druhým cílem je porovnání dvou regulačních metod a jejich dopadů na zákazníka a regulovanou společnost. Pro tento účel byly srovnány ceny vykazované regulačním orgánem s cenami vytvořenými metodou určení cenového stropu. Třetím cílem této práce je analýza cen elektřiny od začátku působení regulačního orgánu v České republice. Výsledkem této práce je popsání regulace energetického trhu v České republice se zaměřením na regulační teorie.
Ke stažení: Bakalářská práce Nováčkové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY