Detail práce

Eurozóna a fiskální transfery: ztráta času či nutnost?

Autor: Bc. Tomáš Paul
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá řešením asymetrických hospodářských šoků v eurozóně. V úvodní kapitole je ukázáno, že eurozóna nesplňuje některá kritéria teorie optimálních měnových oblastí, a proto je zranitelnější při vzniku asymetrických šoků. Z příkladu existujících federací jsou ukázána řešení pomocí nástrojů fiskální politiky. V druhé kapitole je představeno šest návrhů mechanismu fiskálních transferů, které se objevily v literatuře. Třetí a čtvrtá kapitola zkoumají a porovnávají, z jakých prvků jsou mechanismy sestaveny a zda mají sedm vlastností, které by měl ideální mechanismus splňovat. V empirické části spočteme konkrétní hodnoty transferů u dvou mechanismů. Porovnáním pak zjistíme, že se poměrně výrazně liší. Závěrem této práce je, že sestrojení mechanismu fiskálních transferů je kvůli vlastnostem eurozóny obtížné a naráží na mnoho problémů, proto prozatím není doporučeno jeho zavedení.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY