Detail práce

Zbrojení v meziválečném Československu z hlediska hospodářské politiky

Autor: Bc. Hana Pěchová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 84
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce ukazuje, jak důležitým fenoménem se zbrojení v průběhu velmi krátkého
období z ekonomického hlediska stalo a k jakým interakcím díky němu v hospodářství
docházelo. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány dopady nejdůležitějších událostí
první republiky na vývoj zbrojního průmyslu a spojení Ministerstva národní obrany a
československých zbrojních podniků. Zvláštní pozornost je pak věnována otázce
zbrojního exportu a pokusu o stanovení určité míry vzájemné interakce exportu zbraní a
národního hospodářství. A to zvláště po té, kdy se začala naplno projevovat hrozba
nového celosvětového konfliktu a vyvstala tak otázka, zda preferovat větší zásobu
zbraní, munice a vojenského vybavení za cenu ztráty devizových příjmů, či naopak.
Ke stažení: Bakalářská práce Pěchové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY