Detail práce

Baumolova nákladová choroba v českých regionálních divadlech s operním provozem

Autor: Bc. Jiří Poláček
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá studiem výskytu Baumolovy nákladové choroby v českých
regionálních divadlech s operním provozem. Práce je rozdělena do teoretického a
empirického oddílu. Teoretický oddíl se zabývá Baumolovým konceptem nákladové
choroby a jejími důsledky na divadelní provoz, externalitami vznikajícími při fungování
divadelního provozu, veřejnými dotacemi, poptávkou po umění a cenami vstupného a
jejich dopadem na tržby. Empirická část zkoumá existenci a rozsah nákladové choroby
ve vybraných divadlech: Divadle J. K. Tyla v Plzni, Severočeském divadle opery a
baletu v Ústí nad Labem, Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Ve všech
sledovaných divadelních provozech se prokázala existence nákladové choroby, avšak
její rozsah a dopady se mezi jednotlivými scénami významně liší. Na základě uvedené
analýzy práce uzavírá, že divadla mohou úspěšně čelit působení nákladové choroby
nabídkou divácky atraktivního produktu, který umožní kontinuální zvyšování tržeb ze
vstupného.
Ke stažení: Bakalářská práce Poláčka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY