Detail práce

Důležitost růstu důchodu pro subjektivně pociťované štěstí

Autor: Bc. Jan Sedlář
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 45
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se komplexně zabývá diskuzí rozpoutanou zveřejněním Easterlinova
článku (1974), který upozornil na komplikovanější vztah mezi absolutní výší důchodu a
subjektivně pociťovaným štěstím, než předpokládala ekonomická teorie.
Představena je literatura, která hledá vysvětlení, proč vztah - vyšší důchod
znamená vyšší užitek a štěstí jedince – neplatí bez výjimek. Speciální pozornost je
věnována lidským vlastnostem: jedincova srovnávání své situace se situací jeho
referenční skupiny, jedincova srovnávání své situace se situacemi, na které byl zvyklý
v minulosti, jedincova zvyknutí si na novou situaci a změně jeho aspirací, na
nadhodnocování užitku z dosažení cíle. První zmíněná vlastnost je experimentálně
zkoumána s využitím analogie: důchod jako ohodnocení pracovního výkonu, známka
jako ohodnocení výkonu studenta. Experiment neprokázal, že by srovnávání studenta
s jeho referenční skupinou mělo vliv na hodnocení jeho vlastního výkonu.
Druhá část práce je zaměřena na popis vztahu mezi hrubým národním důchodem
na obyvatele a spokojeností obyvatel dané země. Je zkoumáno, jak se vliv důchodu na
spokojenost liší při srovnání zemí podle jejich hospodářské rozvinutosti. Dále je
testováno, zda v bohatších zemích klesá důležitost důchodu jako faktoru ovlivňujícího
spokojenost lidí. Takový vývoj nepřímo předpovídají druhý a třetí Easterlinův závěr.
Regresní analýza dat z 28 evropských zemí za roky 2004 až 2009 je s touto hypotézou
spíše v souladu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY