Detail práce

Ekonomické vztahy mezi ČR a Čínou

Autor: Bc. Tomáš Vakrman
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 94
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá česko-čínskými obchodními vztahy, kam patří jak
vzájemný obchod, tak konkurence na třetích trzích, mezi léty 1999 a 2009. Vzájemný
obchod je zkoumán zejména s důrazem na vnitro-odvětvový obchod, který je měřen
dvěma rozdílnými metodami a roste v čase podle obou těchto metod. Vnitro-odvětvový
obchod je rozdělen mezi jeho vertikální a horizontální složku, kde ta vertikální hraje
v česko-čínském obchodě důležitější roli. Tato práce také ukazuje, že Česká republika
exportuje do Číny zejména kvalitnější zboží, než z ní dováží. Při dělení obchodních
toků na ty, kde jsou české exporty lepší a kde horší v kvalitě, byly použity čtyři metody,
z nichž byla vybrána ta nejvhodnější. Dále se práce zabývá vzájemnou konkurencí mezi
českými a čínskými exporty na trhu EU-15. K této analýze je použita nová metoda
založená na Grubel-Lloydově indexu, která měří překryv mezi dvěma exportními toky.
Z výsledků je patrné, že překryv mezi českými a čínskými exporty se zvětšuje a navíc
dochází i ke sbližování struktury obou exportů v čase.
Ke stažení: Bakalářská práce Vakrmana

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY