Detail práce

Evropské sociální modely

Autor: Bc. Veronika Wolfová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Martina Mysíková Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá sociálními politikami napříč Evropou a modely,
které je mezi systémy sociálního zabezpečení možné odhalit. Při hledání modelů se
opírá o dřívější studie, které zkoumaly členské země Evropské unie před přijetím států
východní Evropy roku 2004. Tato teorie je zde rozšířena o výzkum současné situace,
kdy Evropská unie čítá 27 členů. S důrazem na sociální politiky jsou sociální modely
zasazeny do kontextu strategií, které Evropská komise vydává jako podněty k sociálním
reformám. Součástí této práce je také hodnocení sociálních modelů s ohledem na
možnou konvergenci k evropskému sociálnímu modelu.
Ke stažení: Bakalářská práce Wolfové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY