Detail práce

Vývoj a štruktúra štátneho dlhu

Autor: Bc. Diana Burdová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: Mgr. Radka Štiková Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Témou tejto bakalárskej práce je vývoj a štruktúra štátneho dlhu v Českej a Slovenskej republike v období od ich vzniku v roku 1993 do roku 2010. Hlavným cieľom je porovnanie vývoja zadlţenia a spôsobu riadenia štátneho dlhu v týchto dvoch štátoch. Prvá časť práce podáva teoretické poznatky o verejnom zadlţení. Druhá časť je samotnou komparáciou a podáva obraz o výške a štruktúre štátneho dlhu v nadväznosti na ekonomické udalosti a činnostiach na jeho riadenie. Záver práce zhrňuje spoločné rysy vývoja a poukazuje aj na niektoré odlišnosti. Do určitej miery načrtáva predpokladaný vývoj štátneho dlhu Českej a Slovenskej republiky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY