Detail práce

Hodnocení naplnění hypotézy endogenity OCA kritérií v některých zemích EMU

Autor: Bc. Kryštof Černý
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalárská práce se zabývá teorií optimálních menových zón (OCA) a aplikuje poznatky této teorie
na hodnocení vývoje ekonomické situace ve vybraných zemích -- Portugalsku, Itálii, Recku a Španelsku v porovnání s „jádrem“ EMU. Dále práce zkoumá hypotézu endogenity kritéria strukturální sladenosti.
První cást této práce obsahuje úvod do teorie OCA, druhá cást zkoumá vývoj vybraných
makroekonomických a strukturálních ukazatelu vybraných zemí, tretí cást se zabývá empirickým
modelem endogenity kritéria strukturální sladenosti a ctvrtá cást obsahuje celkové zhodnocení, záver
výzkumu a další poznámky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY