Detail práce

Vliv změny cen na trhu nemovitostí na bilanci domácností - empirická analýza pro CR

Autor: Bc. Sylvie Dvořáková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jakub Seidler Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato studie se zabývá vlivem cen nemovitostí na spotřebu domácností. Testuje tzv. hypotézu efektu bohatství, která předpokládá, že změna bohatství plynoucího z vlastnictví nemovitostí nebo z vlastnictví cenných papírů zvyšuje spotřebu domácností. Studie je založena na empirické analýze českých agregátních dat z let 1998 až 2009 získaných z databází České národní banky a Českého statistického úřadu. Obdobná analýza na agregátních datech nebyla doposud v České republice provedena. V rámci studie jsou analyzovány efekty cen nemovitostí na spotřebu zboží dlouhodobé a krátkodobé spotřeby (včetně služeb) pomocí VAR a VEC modelů aplikovaných na čtvrtletní sezónně očištěná data a je zjištěn kladný efekt u obou druhů spotřeby. Pro spotřebu zboží krátkodobé spotřeby je navíc odhadnut kointegrační vektor. Porovnáním složek tohoto vektoru lze navíc zjistit, že elasticita spotřeby zboží krátkodobé spotřeby vzhledem k bohatství plynoucího z vlastnictví nemovitostí (0.18) je více než třikrát větší než vzhledem k bohatství plynoucího z vlastnictví cenných papírů (0.05).
Ke stažení: Bakalářská práce Dvořákové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY