Detail práce

Mikrostruktura akciových trhů zemí Višegrádského regionu

Autor: Bc. Filip Fraňo
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cielom práce je porovnat akciové trhy Vyšehradského regiónu s ohladom na teóriu
tržnej mikroštruktúry, ekonomického prúdu skúmajúceho obchodovanie a jeho výsledky
pri platnosti špecifických pravidiel. V prvej casti práce sú vysvetlené bežne používané
trhové štruktúry a poskytnutá motivácia, preco je potreba brat v ekonómií do
úvahy usporiadanie akciových trhov. V hlavnej casti práce sú okrem základných
charakteristík búrz porovnané štruktúry ich trhu a obchodovacie systémy. Taktiež
skúmame správanie cien dvoch segmentov spolocností kótovaných na burzách v Budapešti,
Prahe a Varšave, usporiadaných podla tržnej kapitalizácie. V poslednej
casti je pomocou metódy vyvinutej Rollom (1984) odhadnuté trhové rozpätie najväcších
firiem kótovaných na burzách v Budapešti, Prahe a Varšave. Výsledky,
ktoré nie sú v súlade s predchádzajúcimi empirickými štúdiami, môžu byt zaprícinené
pomerne nízkou likviditou týchto trhov a nezvycajným správaním cien pocas
financnej krízy.
Ke stažení: Bakalářská práce Fraňo

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY