Detail práce

Slovenské zdravotníctvo a jeho technická efektívnosť

Autor: Bc. Martin Hnath
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 66
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá slovenským zdravotníctvom a jeho efektívnosťou. Použitím
prierezových údajov prevažne z roku 2008 hodnotila technickú efektívnosť slovenského
zdravotníctva v systéme krajín súčasnej Európskej únie. Pre analýzu využíva
ukazovatele výdajov na zdravotnú starostlivosť, kapacitné indikátory a faktory spojené
so zdravotným stavom obyvateľstva. Aplikovaním Obalovej analýzy dát (DEA)
a vstupne orientovaného prístupu, vyhodnotila popri relatívnej efektívnosti aj redukované
hodnoty vstupných premenných, pri ktorých by bol dosiahnuteľný súčasný
zdravotný stav populácie. Špecifikáciou troch modelov dospieva k záveru, že efektívnosť
slovenského zdravotníctva je vzhľadom k definovanej vzorke krajín podpriemerná.
Jeho hodnota efektívnosti, daná priemerom výsledných hodnôt zvolených
modelov, je 85.5 %. Analýza taktiež preukazuje, že daný výstup by mohol byť produkovaný
aj s nižším objemom zdrojov. Prioritné zmeny je tak potrebné vykonať
v zefektívnení využitia verejných výdajov, redukcii nemocničných lôžok a znížení
počtu ambulantných kontaktov.
Ke stažení: Bakalářská práce Hnatha

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY