Detail práce

Nerovnost příjmů a přerozdělování v postkomunistických členských zemích EU

Autor: Bc. Simona Tóthová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 65
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca empirický skúma vzťah medzi nerovnosťami príjmov a redistribúciou a ich vplyvom na najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Daný vzťah je skúmaný pomocou dvoch modelov. V oboch prípadoch je nerovnosť príjmov meraná Gini koeficientom a redistribúcia pomocou sharegain (rozdiel medzi podielom čistých a hrubých príjmov v danom decile) . Nastolené závislosti sú testované na vzorke 24 krajín období rokov 1995-2005 s hlbším zameraním na postkomunistické krajiny. Prvý z týchto modelov naznačuje, že redistribúcia môže byť luxusným sociálnym statkom, druhý model sa zameriava na inverzný proces a podporuje hypotézu pozitívneho vzťahu medzi redistribúciou a celkovou rovnosťou v príjmoch.
Ke stažení: Bakalářská práce Tothová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY