Detail práce

Dopady evropské legislativy REACH na firmy českého chemického průmyslu

Autor: Bc. Kateřina Kortová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Hollmannová
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V rámci Evropské Unie byla zavedena nová legislativa REACH – Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals. Prímé dopady této legislativy pocítí velká cást predevším
zpracovatelského prumyslu - nejvíce z nej prumysl chemický. Cílem této práce je analyzovat financní
dopady tohoto zákona na firmy podnikající v ceském chemickém prumyslu, zjistit rozdíly v situaci firem
dle velikosti a naznacit jakým smerem se budou firmy pravdepodobne ubírat v následujících letech.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY