Detail práce

Současná relevance díla Paula M. Sweezeho

Autor: Bc. Tomáš Král
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá životem, osobností a názory amerického neomarxistického ekonoma Paula M. Sweezeho. V první části práce se zabývám zalomenou poptávkovou křivkou, kterou poprvé formuloval právě Paul Sweezy. Dále se zabývám Sweezeho hodnocením socialismu a tím, jak se vyrovnal s vývojem v zemích socialistického tábora. Hlavní důraz je v práci kladen na Sweezeho výklad hospodářských krizí, které považuje za normální stav kapitalismu. Na konci práce se pokusím ukázat, že práce Sweezeho je z dnešního pohledu relevantní při vysvětlování vzniku některých problémů, kterými dnešní ekonomika prochází.
Ke stažení: Bakalářská práce Král

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY