Detail práce

Penzijní reformy v Latinské Americe: komparativní studie reforem v Peru a Bolívii

Autor: Bc. Petra Kučová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Hedbávný
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Během 90. let 20. století došlo v sedmi státech Latinské Ameriky k reformám
důchodových systémů. Tato práce se zaměřuje na penzijní reformy ve dvou zemích
tohoto regionu – v Peru a Bolívii. Kromě popisu jednotlivých reforem se práce věnuje
valorizaci penzí a na datech z Peru zkoumá, zda je index spotřebitelských cen vhodným
indikátorem pro valorizaci důchodových dávek.
V první části práce je přiblížena ekonomická a demografická situace Latinské
Ameriky a historie tamních důchodových systémů. Druhá část se věnuje důchodovému
systému v Peru, jeho reformě a následným úpravám. Ve třetí části je popsána reforma
důchodového systému v Bolívii a dodatečné úpravy nového systému. Další část shrnuje
získané poznatky a porovnává zkoumané reformy. Poslední část se věnuje analýze
životních nákladů jednotlivých příjmových skupin v Peru. Z výsledků vyplývá, že 55-
60 % důchodců čelilo v letech 1995-2003 nižší inflaci, než jaká byla inflace v zemi a
valorizace penzí podle indexu spotřebitelských cen byla ve zkoumaném období pro více
než polovinu důchodců výhodná, neboť růst jejich životních nákladů byl nižší, než byla
hodnota indexu používaného pro valorizaci důchodů.
Ke stažení: Bakalářská práce Kučová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY