Detail práce

Trojí pohled na zákaznické věrnostní programy

Autor: Bc. Martin Kuš
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 46
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje mechanismus zákaznických věrnostních programů
z několika perspektiv. Práce si vytyčuje několik hlavních cílů. Prvním cílem je seznámit
čtenáře s problematikou věrnostních programů v kontextu marketingové praxe. Dalším
cílem je popsat dopad věrnostních programů na firmy a jejich zákazníky pomocí
mikroekonomické teorie. Třetím cílem je porovnat závěry teoretických modelů
s výsledky relevantních empirických analýz. Posledním cílem je představit věrnostní
programy z experimentálního úhlu pohledu - jako problém principála a agenta - a
vyvodit závěry z celé práce.
Ke stažení: Bakalářská práce Kuš

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY