Detail práce

Flexibilita pracovního trhu, její měření a vliv na nezaměstnanost

Autor: Bc. Barbora Majerová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá možnými definicemi a typy
flexibility pracovního trhu s následným zacílením na numerickou flexibilitu. Nejprve jsou
zmíněny indexy OECD a Světové banky, které měří numerickou flexibilitu na národní
úrovni. Jelikož jsou založeny na měření striktnosti legislativní ochrany zaměstnávání
v dané zemi, je v této práci věnovaná část vývoji pracovněprávní legislativy v České
republice. Následně jsou zmíněny flexibilní formy zaměstnávání a organizace pracovní
doby. Jejich rozvoj souvisí se strategiemi zemí dosáhnout větší zaměstnanosti. Hlavním
cílem této práce pak bylo vytvoření indexů, které by měřily vnitřní a vnější numerickou
flexibilitu v jednotlivých krajích České republiky. Jejich konstrukce byla založena na
metodologii Vassilise Monastiriotise, který vytvořil takový index pro regiony ve Velké
Británii. Výsledné hodnoty indexů byly následně použity v panelových datech. Byla
testována hypotéza, že při nízké hodnotě flexibility, bude vysoká míra nezaměstnanosti. Ta
se potvrdila pouze u indexu vnější numerické flexibility. Přes tento výsledek bylo zjištěno,
že indexy jsou užitečné a mohou nám pomoci s vysvětlením a pochopením situace na trhu
práce.
Ke stažení: BP Majerová Barbora

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY