Detail práce

Sociální stát v době krize - srovnání Norska, Švédska a Islandu

Autor: Bc. Zuzana Miesslerová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 56
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce srovnává dopady globální ekonomické krize na ekonomiku, sociální
stát a společnost tří severských zemí, Islandu, Norska a Švédska. Přestože všechny tři
země charakterizují vysoké výdaje na sociální zabezpečení, které mají tendenci v
období krize dále narůstat za současného poklesu státních příjmů, navzdory k
ekonomickým potížím k významné erozi sociálního státu ani v jedné ze tří zemí
nedošlo. Průběh krize byl však ve všech třech zemí odlišný kvůli jejich odlišné
ekonomické struktuře: Island byl těžce poškozen kolapsem svého hypertrofovaného
finančního sektoru, Švédsko bylo postiženo významně, ale díky flexibilnímu průmyslu
se rychle vzpamatovalo, a Norsko díky exportu ropy krizi téměř nepocítilo. Navzdory
zachovanému robustnímu sociálnímu státu se zejména na Islandu nepodařilo
kompenzovat všechny negativní společenské jevy, způsobené krizí, přesto právě
sociální stát zůstal ve všech třech zemích klíčovým nástrojem, prostřednictvím kterého
se vlády s následky ekonomické krize potýkaly.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY