Detail práce

Analýza trhu zemního plynu v době deregulace - srovnání vybraných evropských zemí

Autor: Bc. Barbora Mirková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jakub Mikolášek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 74
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Liberalizace trhů s plynem je v Evropské Unii, obzvláště pak v jejích nových členech,
aktuálním tématem. Tato práce se věnuje srovnání liberalizačních procesů ve třech
středoevropských zemích – České Republice, Slovensku a Polsku. Na úvod práce
pojednává o konceptech státních a přirozených monopolů, specifikách trhu s plynem a
legislativě Evropské Unie, která je základem liberalizace. Dále se tato práce podrobně
zabývá vývojem na jednotlivých trzích těchto třech zemí. Zaměřuje se především na
národní legislativy, otevírání poptávkové strany a změny ve struktuře trhu, zahrnující
rozdělování společností, nové účastníky trhu a změny dodavatele. V závěrečné kapitole
je pomocí koncentrace trhu spočtené Herfindahl-Hirschmanovým indexem
zanalyzována a porovnána rychlost uvolňování trhů v jednotlivých zemích.
Ke stažení: Bakalářská práce Mirkova

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY