Detail práce

Comparison of Economic Transformation in China and Vietnam

Autor: Bc. Cuong Nguyen Tien
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 46
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: První část obsahuje obecné charakteristiky o autoritativních a totalitních ekonomik,
rozdíly mezi těmito zeměmi, názory a poznatky vědců zabývajících se touto
problematikou, a také konfrontace obou režimů. Další část je věnována ekonomické
transformaci v asijských zemích, zejména v Číně a Vietnamu. Dále tato práce nahlíží
blíže na politický systém a strukturu vlády a ekonomiky v těchto zemích. Zde budu
diskutovat, zdali systém funguje a bude fungovat v budoucnu, nebo je ho třeba
reformovat. Jaká je role státu v těchto zemích?

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY