Detail práce

Evaluation of macroeconomic forecasting accuracy

Autor: Bc. Zdeněk Polák
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá predikcemi rustu reálného HDP. Práce obsahuje analýzu predikcí publikovaných
OECD, IMF, Evropskou komisí a Ministerstvem financí Ceské republiky mezi lety 2000 a 2010.
Hlavním prínosem práce je srovnání presnosti predikcí pro zeme strední Evropy se zememi, které jsou
cleny G7. K porovnání presnosti predikcí jsou použity popisné statistiky, srovnání s naivními
prognózami a správnost predpovedi zmeny ve smeru vývoje a správnost predpovedi znaménka.
Podle výsledku jsou predikce v období konjunktury presnejší než predikce v období recese. Hypotéza,
že predikce pro zeme G7 jsou presnejší než predikce pro zeme strední Evropy, se nepotvrdila. To je
zvlášt pozoruhodné v prípade Ministerstva financí Ceské republiky, jehož predikce nepredcily predikce
ostatních organizací, a které tak nemá výhodu v predikcích ekonomického vývoje Ceské republiky.
Ke stažení: Bakalářská práce Zdeněk Polák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY