Detail práce

Stress testing of the banking sector

Autor: Bc. Jana Procházková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 66
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové
testování jako metoda zabývající se detekcí finančních rizik si získalo pozornost
zejména v posledních letech v důsledku výskytu nestabilit na finančních trzích. Tato
práce si vymezuje dva hlavní cíle. Cílem teoretické části je podat komplexní přehled o
základních principech a metodách využívaných v zátěžovém testování a objasnit
motivaci aplikování zátěžových testů. Empirická část se zaměřuje na posuzování
úvěrového rizika v České republice. Jejím cílem je prokázání případného empirického
vztahu mezi kvalitou úvěrového portfolio českého bankovního sektoru a vývojem
základních makroekonomických veličin. K tomuto účelu je využit ekonometrický
model vektorové autoregrese.
Ke stažení: Bakalářská práce Procházková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY