Detail práce

Vztah vzdělání a příjmů migrantů ve Spolkové republice Německo

Autor: Bc. Pavlína Jandová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce shrnuje migrační teorie, mapuje historický vývoj migrace na území Německa, včetně současné legislativy upravující migracim a popisuje socio-ekonomické charakteristiky osob s migračními kořeny. Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě teorie lidského kapitálu poukázat na vztah vzdělání a příjmů obyvatel Spolkové republiky Německo. K analýze příjmů jsou použita data průzkumu Socio-oekonomisches Panel organizace Deutscher Institut für Wirtschaft und Forschung (DIW). Analýza statistik Německého statistického úřadu i samotných dat ukázala, že rozdíly v příjmech cizinců a Němců existují. Jsou zapříčiněny jednak rozdílnou výnosností vzdělání a práce, jednak jazykovou úrovní. Rozdílná výnosnost délky vzdělání a praxe však nebyla pozorována jen mezi Němci a cizinci, ale i mezi pohlavími. I když jsou základní faktory ovlivňující příjmy Němců a cizinců stejné, liší se v dodatečných proměnných. Zatímco na příjmy původních obyvatel má vliv například region zaměstnání, příjmy cizinců ovlivňuje spíše znalost německého jazyka.
Ke stažení: Bakalářská práce Jandová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY