Detail práce

Faktory ovlivňující vznik a vývoj daňových rájů

Autor: Bc. Tomáš Ulrich
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce zkoumá daňové ráje, konkrétně hledá faktory, které mají vliv na pravděpodobnost,
že se daná země stane daňovým rájem. V dnešní době na světě identifikujeme
přibližně 40 daňových rájů. Hlavním cílem práce je zjistit, jaký vliv na jejich existenci
mají demografické, ekonomické a geografické ukazatele. S využitím rozsáhlého
datasetu pro období 6 let navíc dokumentujeme časový vývoj a případné trendy.
Za pomoci několika standardních regresních metod jsme potvrdili již dříve testovanou
hypotézu, že daňové ráje jsou většinou menší a bohatší jurisdikce. Výsledky
dále ukazují, že kvalita vládnutí v daňových rájích je podstatně vyšší, než v ostatních
zemích. Tento fenomén není navíc jen otázka jednoho roku, platí dlouhodobě.
Zjištěné výsledky jsou statisticky signifikantní a robustní k zahrnutí dalších relevantních
proměnných. Daňové ráje jsou také výrazně méně zkorumpované, než
ostatní jurisdikce. Naše závěry pomáhají objasnit, proč se některé země daňovými
ráji staly, zatímco jiné nikoliv a zároveň tak nabízí i doporučení pro hospodářskou
politiku v této oblasti.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY