Detail práce

Veřejné zakázky v ČR

Autor: Mgr. Hana Reimarová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 97
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Termín veřejné zakázky se vztahuje k obchodu mezi veřejným a soukromým subjektem. Zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem o veřejných zakázkách který stanovuje pravidla pro veřejné zakázky a zároveň urrčuje podmínky pro zadávací řízení. Právě kvalita provedení zadávacího řízení může významně ovlivnit efektivitu a transparentnost veřejné zakázky. Zadávací řízení může být provedeno interními zaměstnanci nebo outsourcováno.
Hlavním cílem této práce je analyzovat zda se zadavatelé chovají racionálně pokud outsourcují zadávací řízení; srovnávací analýza hodnotí rozdíly mezi interní administrací a outsourcovanou administrací zadávacího řízení na základě srovnání cen, efektivnosti ve smyslu počtu bidderů a pravděpodobnosti formálních chyb v zadávacím řízení. Výsledky ukazují, že menší zadavatelé se chovají racionálně, protože při interní administraci dělají více formálních chyb a proto je z jejich strany racionální outsourcovat zadávací řízení. Naopak u velkých dodavatelů se ukázalo, že se chovají neracionálně protože outsourcují zadávací řízení přestože ho podle všech tří indikátorů provádějí interně lépe. Chování velkých zadavatelů vysvětluje teorie agenta a principála.
Hlavním přínosem této práce je hodnocení kvality zadávací řízení veřejných zakázek a jejich transakčních nákladů – k tomuto tématu existuje jen velmi málo ekonomické literatury. Práce dále přispívá k existující literatuře analýzou a tříděním dat o veřejných zakázkách.
Ke stažení: Diplomová práce Reimarová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY