Detail práce

Testing Heckscher-Ohlin model on case of the CR

Autor: Bc. Jakub Vondřička
Rok: 2012 - zimní
Vedoucí: Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce testuje Heckscher-Ohlinův model na datech pro Českou republiku. Nejdříve uvádí
teoretický základ teorie vybavenosti a popisuje vývoj české ekonomiky, na jejichž základě
staví hypotézu o faktorové náročnosti českých exportů a importů. Tato hypotéza je následně
otestována použitím input-output analýzy na datech z roku 2005. Práce se rovněž zabývá
vysvětlením předpokladů Heckscher-Ohlinova modelu a input-output analýzy a jejich vlivu
na výsledky empirického testu. Z výsledků práce vyplývá, že vztahy vyplývající z teorie
Heckscher-Ohlinova modelu jsou v souladu s ekonomickou realitou ČR.
Ke stažení: Bakalářská práce Vondřička

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY