Detail práce

Gravity model estimation using panel data

Autor: Mgr. Božena Bobková
Rok: 2012 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 58
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá otázku, zda odhad gravitačního modelu mezinárodního
obchodu založeného na logaritmické transformaci modelu je vhodný v případě, že odhad je
prováděn na panelových datech. Odvodili jsme teoreticky, že za přítomnosti
heteroskedasticity použití logaritmické transformace způsobuje nekonsistentnost odhadnutých
koeficientů. V návaznosti na literaturu jsme doporučili raději Poissonovský druh odhadu pro
empirické zkoumání gravitačního modelu. Také jsme provedli empirickou analýzu na českých
a německých panelových datech, která byla založena na srovnání tradiční a Poissonovské
metody odhadu. Tato analýza potvrdila, že Poissonovský typ odhadu je více vhodný pro
odhad koeficientů gravitačního modelu.
Ke stažení: Diplomová práce Bobková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY