Detail práce

Podpora technologicky náročných odvětví v EU. Případ odvětví výroby velkých dopravních letadel

Autor: PhDr. Pavel Dvořák
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 104
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci jsme se zabývali významem a povahou evropské podpory odvětví výroby velkých dopravních letadel jako reprezentativního technologicky náročného odvětví. Nejprve jsme diskutovali relevantní teoretické přístupy vyjadřující se k roli technologicky náročných odvětví v moderní ekonomice, vzniklý teoretický rámec jsme potom aplikovali na námi vybrané odvětví. Zjistili jsme, že toto odvětví téměř perfektně vyhovuje předpokladům našeho teoretického rámce. Na historickém vývoji jsme ukázali nejdůležitější dlouhodobé trendy v odvětví, zejména vyplývající z tradiční rivality mezi americkými a evropskými výrobci. Na základě našeho teoretického aparátu a s využitím znalosti dlouhodobých i nově vznikajících trendů jsme potom dospěli k závěru, že v evropském systému podpory odvětví výroby velkých dopravních letadel lze najít rezervy pro další vývoj především v oblasti tzv. nepřímé podpory.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY