Detail práce

Gravity Models Enlarged by Institutional Factors

Autor: Bc. Šárka Benešová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá gravitačním modelem zahraničního obchodu, který je rozšířen o institucionální proměnné. Cílem práce je zjistit, jak se chová švýcarský exportér a to z pohledu průřezových i časových panelových dat. K tomuto účelu je probrán dosavadní vývoj švýcarského zahraničního obchodu. Následně jsou v první části práce diskutované institucionální faktory a jejich vliv na mezinárodní obchod a jak jsou ovlivněny liberalizací. Dále práce představuje gravitační model zahraničního obchodu a jeho vývoj. Druhá část práce je zaměřena na odhad gravitačního modelu pro švýcarský export pomocí fixních a náhodných efektů. Je zjištěno, že institucionální faktory ovlivňují švýcarský vývoz, zejména z pohledu statického rozhodování, přičemž se diskriminuje mezi subjekty z různých zemí, což je modelováno specifikací při použití průřezových dat. Z dynamického pohledu v čase se role institucí výrazně snižuje.
Ke stažení: BP Benešova

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY