Detail práce

Hedgeové fondy: Investiční strategie a regulace

Autor: Bc. Michal Ducháček
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Ačkoliv hedgeové fondy tvoří minoritní část z globálních investičních fondů, za
poslední dvě dekády si vybudovaly silnou pozici mezi instičními možnostmi pro
institucionální investory. Kvůli nedávné finanční krizi a kvůli strachu z možných rizik s
hedgeovými fondy spojenými se na ně poprvé začínají regulátoři trhu více zaměřovat.
Tato práce se zabývá investičními strategii hedgeových fondů a regulačními snahami v
USA. Aby bylo možné pochopit a vyhodnotit tuto regulaci, je nejprve nutné tyto fondy
definovat a uvést některá jejich specifika. Pro pochopení unikátní role hedgeových
fondů jsou dále uvedeny některé užívané investiční strategie. Následně jsou popsána
rizika související s hedgeovými fondy. Po vysvětlení těchto specifik se práce může
věnovat jejich regulaci v USA a závěrem jsou tyto snahy vyhodnoceny.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY