Detail práce

Porovnanie českého a nemeckého národohospodárskeho pohľadu na predvojnové zbrojenie

Autor: Bc. Zuzana Filková
Rok: 2012 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Názory ekonomických teoretikov na dopady zbrojenia na celkový vývoj v spoločnosti a stav
ekonomiky sú rôzne. Táto práca porovnávala teoretický postoj k otázkam zbrojenia v tridsiatych
rokov dvadsiateho storočia v Československu a v Nemecku.
Ako zdroje informácií pre popis prevládajúceho národohospodárskeho prístupu práca využíva
dobovú tlač, archívne materiály a súčasné materiály zaoberajúce sa touto tematikou.
Hlavný prúd ekonomického myslenia v Československu nesúhlasí s vysokými štátnymi výdavkami
do zbrojenia, pretože pôsobia degeneratívne a smerujú k militarizácii ekonomiky. Príprava obrany
štátu si vyžaduje zvýšenie daní, klesanie životnej úrovne, obmedzenie exportu, či zníženie
produktívnych investícií, atď. Preto nie je žiadúce tieto princípy používať v rámci mierovej
ekonomiky a sú platné iba v prípade ohrozenia existencie štátu, avšak aj vtedy sa musí jednať o čo
najmenšie zásahy do tržného princípu. Dôraz bol kladený na neinflačné získavanie finančných
prostriedkov – v prvom rade dane a potom úver. Predstaviteľmi boli Karel Engliš, Alois Rašín,
pohľady ktorých sa odzrkadlili v oficiálnom Hospodársko-finančnom pláne, či Ladislav Chmela. V
opozícii proti ich názorom stáli Josef Macek a Rudolf Brož, reprezentujúci ,,keynesiánsky“ pohľad.
V Nemecku naopak bola miera štátnych zásahov podstatne vyššia, hovorí sa o organizácii
ekonomiky. Pojmy zásahov do chodu ekonómiky a nacionálnosocialistickej politiky prakticky
splývajú. Výrazné boli dve koncepcie s odlišnou mierou podriadenosti ekonomiky, oproti H.
Schachtovi a C. F. Goerdelerovi získal väčší vplyv H. Göring. Reprezentoval silné autarkčné snahy,
ktoré sa prejavili v podpore domácej produkcie aj zahraničnom obchode. Na financovanie
zvýšených výdavkov do zbrojenia a výstavby boli využívané najmä špeciálne mefo zmenky.
Najviac rozdielne aspekty v názoroch československých a nemeckých národohospodárov sú:
financovanie zbrojenia a ostatných štátnych výdavkov, zásahy štátu do chodu ekonomiky a pohľad
na zahraničný obchod.
Ke stažení: BP Filkova

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY