Detail práce

What drives cross-country differences in average earnings: occupational structure or within-occupation wage levels?

Autor: Bc. Marie Kubíková
Rok: 2012 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá rozdíly v průměrných mzdách mezi zeměmi a zkoumá,
jestli jsou způsobeny rozdílným ohodnocením porovnatelných povolání nebo rozdílnou
strukturou povolání. K oddelění těchto dvou vlivů používá myšlenkový experiment,
který se skládá z nahrazení struktury nebo platů země za strukturu nebo platy jiné země
a měření rozdílu v průměrné mzdě, který toto nahrazení způsobí. K tomuto
myšlenkovému experimentu používá data poskytnutá organizací International Labour
Organisation, která obsahují jak struktury povolání, tak platy pro srovnatelné pracovní
pozice pro mnoho zemí. Výsledky svědčí o tom, že většina rozdílu v průměrných
mzdách je způsobena jinou úrovní mezd pro srovnatelná povolání a jen menší část jinou
strukturou povolání. Struktura mezd má relativně větší vliv na málo rozvinuté země.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY