Detail práce

Real Economic Convergence of the Czech Republic and Germany

Autor: Bc. Matěj Kuc
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Občané České republiky vidí Německo nejen jako svého největšího obchodního partnera, ale také jako vyspělou zemi západní Evropy, na jejíž úroveň by chtěli svou zemi dostat. Srovnání s naším největším sousedem je pro nás relevantnější než například s průměrem Evropské unie. Snažím se hledat odpovědi na často kladené otázky, zda Česká republika dožene Německo a kdy se tak stane. Konvergenční teorii vysvětluji pomocí neoklasického modelu růstu v teoretické části práce. Soustředím se na determinanty růstu a rovnovážného stavu. Dále diskutuji argumenty předkládané kritiky neoklasického modelu růstu. Vysvětluji různé definice konvergence a poukazuji na jejich klady i zápory a předkládám výsledky významných konvergenčních studií. V empirické části práce zkoumám beta a sigma konvergenci hrubého národního produktu mezi regiony obou zemí v rozmezí let 1995-2009. Používám k tomu jak průřezové tak panelové modely. Výsledky této analýzy pak porovnávám s teorií.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY