Detail práce

Vnímaná inflácia na Slovensku ako sprievodný jav prechodu na euro

Autor: Bc. Branislav Lacko
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá javom vnímanej inflácie, ktorý súvisí s prechodom na euro. Tento fenomén sa stal vo väčšine krajín eurozóny problémom, pretože ľudia infláciu vnímali na vyššej úrovni na akej v skutočnosti bola nameraná. Na základe predošlých štúdií je tu popísaná nielen metóda na získanie vnímanej a nameranej inflácie, ale aj faktory ovplyvňujúce ich výšku a prípadné rozdiely. Súčasťou tejto práce je tiež porovnanie rozdielu medzi týmito dvoma infláciami v Slovenskej republike, ako 16-tej krajiny prijímajúcej euro, a v krajinách ktoré euro prijali pred ňou.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY