Detail práce

Archetypal analysis of students' behavior in banking sector

Autor: Bc. Jana Malíčková
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 59
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Archetypal analysis is statistical method used in market segmenta-
tion, however, it has minor results of application in economics. This
method nds out typical behavior { archetypes. Every sample point
consists of one or more archetypes and every archetype consists of few
sample points. In this thesis, we explore behavior of college students
at Czech universities in banking sector as there is no evidence of this
research. In the model with four archetypes, the archetypes named
the Pauper, the Bu ett, the Elvis and the Sleeping Beauty arose.
Ke stažení: BP Malíčková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY