Detail práce

Vliv sportu na kouření a spotřebu alkoholu

Autor: Bc. Štefan Michlian
Rok: 2012 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se věnuje významu sportu pro dnešního člověka. Uvádí všechny motivace, které vedou lidi ke sportování. Zamýšlí se nad zhoršující se fyzickou aktivností obyvatelstva zejména ve vyspělých zemích a nad celkovými společenskými náklady, které z tohoto trendu vznikají. Analyzuje možnosti investic zdravotního systému do podpory fyzické aktivity a zkoumá, jak jsou tyto metody intervence nákladově efektivní.
Následně studuje význam sportu jako prevence před společensky nežádoucími jevy. Konkrétně se zaměřuje na kouření cigaret a spotřebu alkoholu. Seznamuje čtenáře s výsledky studií, které byly na toto téma provedeny. Následně popisuje vlastní metodologii výzkumu, dotazníkové šetření v teorii i praxi.
V poslední kapitole analyzuji získaná data pomocí OLS metody, Tobit modelu, probit modelu a intervalové regrese. Uvádím výhody a nevýhody jednotlivých modelů a komentuji výsledky.
Ke stažení: BP Michlian

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY