Detail práce

Economics of Gambling Behavior

Autor: Bc. Vojtěch Pištora
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: Mgr. Michal Skořepa Ph.D
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 91
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá jevem sázení, z pohledu teorie rozhodování jedince a co se týče české sázkařské skutečnosti. Sázení s negativní očekávanou hodnotou je časté, přesto klasická teorie spotřebitele neumí kvůli předpokladu averze k riziku tento jev vysvětlit. Prozkoumáme různé teorie rozhodování za rizika, které se tímto chováním zabývají, a dávají tak odpověď na otázku, proč lidé sázejí. Tento jev lze vysvětlit úpravami v rámci teorie očekávaného užitku, avšak teorie mimo tento rámec poskytují alternativní přístup, který se zdá být deskriptivně přesnější. V další části pojednáme o zásadních záležitostech českého sázkařského trhu s cílem poskytnout komplexní obrázek jakožto prostředek pro příští hlubší výzkum. Empirická část pokračuje analýzou socioekonomických determinantů účasti na sázení a velikosti výdajů na sázení, podle našeho vědomí první založenou na českých datech. Protože specializovaná data nebyla k dispozici, použili jsme dva nezávislé zdroje ze všeobecných průzkumů vydání spotřebitelů. I když jednoznačné závěry pro veřejnou politiku nebyly dosaženy, analýza přesto poskytuje hodnotné vhledy do tématu.
Ke stažení: BP Pištora

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY