Detail práce

Optimization of Material Costs in Škoda Auto a.s.

Autor: Bc. Ondřej Sezemský
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 88
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Maximalizace zisku je v současné době nejdůležitější úkol každé společnosti. Tato práce popisuje proces optimalizace nákladů v největším průmyslovém podniku v České republice - ve Škodě Auto a.s. - a oddělení, které vstupují do tohoto procesu. Nejběžnější způsob, jak zvýšit zisk, je snižování nákladů. Abychom mohli celý problém kvalifikovaně posuzovat, položíme nejprve teoretické základy. Popíšeme teorii firmy a strukturu nákladů, abychom teoreticky nastínili pozadí problému obtimalizace nákladů. Ukážeme procesy ve Škodě Auto a.s. v širších souvislostech, aby měl čtenář představu, jak je organizace společnosti rozsáhlá a komplikovaná. Škoda Auto a.s. používá moderní nástroje k řízení finančních toků a zisku, aby byla na dnešním trhu konkurenceschopná a dosahovala co nejlepších výsledků. Budeme analyzovat činnost nejdůležitějších oddělení a popíšeme konkrétní kroky, které vedou k úsporám.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY