Detail práce

Austrian Business Cycle Theory and Its Application to Modern Economic Crises

Autor: Bc. Jakub Skala
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: Tomáš Janotík MSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 63
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hospodářský cyklus, který se ve spojených státech objevil mezi lety 2002 a 2009, způsobil závažné ekonomické problémy, které dodnes ovlivňuji hospodářský vývoj. Tato práce analyzuje schopnost rakouské teorie hospodářského cyklu vysvětlit zkoumaný hospodářský cyklus. Teorie vychází z poznatku, že na trhu zápůjčních fondů vzniká po monetární expanzi nerovnováha, v jejímž důsledku úroková míra neodpovídá preferencím jedinců. Výsledkem je narušení relativních cen, chybná alokace kapitálu a nevhodná struktura produkce. Následuje nevyhnutelná tržní korekce, která přivodí ekonomickou recesi. Tato práce popisuje metodologii vzniku teorie a poté shrnuje její hlavní principy. Následuje popis ekonomiky Spojených států během zkoumaného období. Po konfrontaci teorie a reality docházíme k závěru, že ačkoliv mezi předpověďmi teorie a skutečným vývojem ekonomiky Spojených států v daném období existují drobné rozdíly, rakouská teorie hospodářského cyklu dokáže pomoci vysvětlit zkoumaný hospodářský cyklus.
Ke stažení: BP Skala

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY