Detail práce

Position of Minorities in the U.S. Labor Market

Autor: Bc. Jan Svoboda
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 96
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá fenoménem rasové diskriminace na americkém trhu práce. První
část přibližuje existující teorie diskriminace, historii pobytu imigrantů v USA, přináší
několik statistik z amerického trhu práce a konečně výsledky několika různých
výzkumů z této oblasti. Druhá část práce je věnována empirické analýze mzdové
diskriminace v USA na základě dat z American Community Survey 1980 a 2007.
Pomocí Oaxacovy-Blinderovy dekompozice jsme rozložili rozdíl v logaritmech mezd
mezi bělochy a ostatními rasami na dvě části. První část, vysvětlená, je ta část rozdílu ve
mzdách, která lze vysvětlit pomocí rozdílu v průměrných charakteristikách jednotlivých
ras. Druhá část, nevysvětlená, je ta část rozdílu ve mzdách, která takto vysvětlit nelze.
Ta je pak označena za důsledek diskriminace. Zjistili jsme, že zatímco v roce 1980 měli
asiati v průměru o 5% vyšší mzdu, v roce 2007 to bylo již o 15%. 15% - 21% z tohoto
rozdílu ale zůstalo nevysvětleno. Opačná situace je v případě hispánců a afroameričanů.
Zatímco v roce 1980 měli v průměru o 10% nižší mzdy než běloši, v roce 2007 to bylo
už o 30%. V případě afroameričanů zůstalo 50% - 60% nevysvětleno, v případě
hispánců 46%. Zdá se, že zaměstnavatelé na americkém trhu práce mají silný sklon
diskriminovat lidský kapitál menšin.
Ke stažení: BP Svoboda

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY