Detail práce

Speculative versus Fair Price of Crude Oil

Autor: Bc. Pavel Šlechta
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 65
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou spekulace na trhu s ropou. Toto téma
bylo často diskutováno v souvislosti s nárůsty ceny ropy v roce 2008, ale jeho aktualita je
podtržena nedávnými opakovanými proraženími ceny 100 USD. V tezi zkoumáme vztah
mezi open interest na burze s futures kontrakty New York Mercantile Exchange,
poptávkovými a nabídkovými faktory na trhu s ropou a cenou ropy. Na základě analýzy
vector error correction modelu s měsíčními pozorováními mezi lety 1994 a 2011 ukážeme,
jak může zvýšení open interestu, který je již nyní tvořen z poloviny nekomerčními
obchodníky, vést k persistentnímu zvýšení cen ropy. Věříme, že za dlouhodobou
rovnováhou mezi cenou ropy a open interestem je riziková prémie, díky níž je možné
částečně vysvětlit nárůsty ceny ropy, které nejsou zachyceny změnami poptávky a nabídky,
jako například Hubbertův fenomén ropného vrcholu. Součástí práce je také analýza, zda
může volatilita cen s ropou zvýšit open interest na trhu s ropou, což by znamenalo, že
zvýšená volatilita přiláká více spekulativních obchodníků. Přes potvrzení Granger kauzality
však nemůžeme říci, zda má volatilita pozitivní či negativní efekt na open interest.
Ke stažení: BP Šlechta

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY