Detail práce

Power Spot Market of the European Energy Exchange and Its Influence on the Czech Power Market

Autor: Bc. Jana Vavřičková
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 66
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním úkolem této práce je detailní rozkrytí clearingového procesu na spotovém
energetickém trhu Evropské energetické burzy (EEX) z hlediska použitých algoritmických
postupu. Práce zahrnuje matematickou formulaci diskrétního optimalizacního
problému rešeného pri urcování ceny a pri hledání takové kombinace blokových
a hodinových kontraktu k uskutecnení, která minimalizuje spolecenské náklady spojené
se zvolenou kombinací kontraktu, zatímco bere v potaz tržní a sítová omezení
typická pro obchodování s elektrinou. V úvodu jsou též nastíneny základní principy
obchodování na pražské Power Exchange Central Europe (PXE). Soucástí práce je
navíc empirická analýza spotových cen ceského a nemeckého trhu, která využívá
vektorové autoregrese k testování hypotézy závislosti cenového vývoje ceského spotového
energetického trhu na predchozím vývoji nemeckých spotových cen.
Ke stažení: BP Vavřičková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY