Detail práce

Neglected corporate governance and its consequences: The case of Sazka, a. s.

Autor: Bc. Kateřina Vrátníková
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 100
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Význam corporate governance, jakožto nastavení vztahů mezi managementem a akcionáři společnosti, v posledních letech neustále roste. Správně nastavené mechanismy corporate governance jsou pro společnost velice důležité, protože zvyšují celkovou důvěru v ní vloženou a také důvěru v rámci společnosti, zejména pak mezi managementem a akcionáři. Tyto mechanismy rovněž mají za úkol pomáhat akcionářům monitorovat činnost managementu. Důležité ale také je, aby si vlastníci korporace uvědomili, že vlastnictví majetkového podílu ve společnosti je rovněž spojeno s určitými akcionářskými právy, která je třeba vykonávat, pokud akcionáři požadují příslušné finanční výsledky.
Tato práce popisuje možné důsledky špatného nastavení mechanismů corporate governance a rezignace na vykonávání vlastnických práv na příkladu české loterní společnosti SAZKA, a.s., která se dostala do bankrotu v květnu 2011 a jejímiž akcionáři byly zastřešující sportovní organizace. Studie demonstruje, že pád společnosti byl způsoben zejména špatným systémem správy a řízení společnosti a ne pouze investicí do stavby multifunkční arény v Praze, která byla spíše důsledkem špatného corporate governance. Tato práce také tvrdí, že chování akcionářů, kteří, spíše než aby kontrolovali management, byli managementem ovládáni, zhoršovalo situaci společnosti rovněž během probíhajícího insolventního řízení se společností. Studie dochází k závěru, že přímé vlastnictví loterijní společnosti sportovními svazy rozhodně není nejefektivnějším systémem jak z pohledu corporate governance, tak následně z pohledu financování sportu.
Ke stažení: BP Vrátníková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY