Detail práce

Reexporty a nepřímé exporty visegrádských zemí přes Německo do Číny

Autor: Bc. Marek Wlazel
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Vývoz visegrádských zemí do Číny neprobíhá pouze přímo, ale i přes třetí země.
Někdy je tento vývoz jednoduše reexportován, jindy je v třetí zemi použit jako vstup v
domácí produkci exportů, a pak mluvíme o nepřímém exportu. Vzhledem
k dostupnosti dat však lze tyto toky u jednotlivých výrobků jen velmi těžko přesně
sledovat a je třeba je odhadovat z národních input-output tabulek. Tato práce tedy
vypočítává reexporty a nepřímé exporty visegrádského zboží vedené přes Německo,
jelikož to je dominantním exportním cílem všech visegrádských zemí a zároveň
hlavním exportérem do Číny z celé EU. Výsledky ukazují, že V4 do Číny vyváží ve
skutečnosti více, než vyplývá z oficiálních statistik. Započtením reexportů a
nepřímých exportů přes Německo vzrůstá celkový export o 68%. Z naměřených
hodnot mimo jiné vyplývá, že 55% visegrádského exportu do Německa zde neslouží
k pokrytí domácí spotřeby, ale k dalšímu vývozu.
Ke stažení: BP Wlazel

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY