Detail práce

Estimation of VaR in Risk Management by Employing Economic News in GARCH Models

Autor: Mgr. Ondřej Šindelka
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 138
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá, jak zprávy, se vztahem k hlavním centrálním bankám, ovlivnují rozptyl
výnosu akcií osmnácti velkých evropských bank. Hlavním nástrojem naší analýzy jsou modely GARCH,
EGARCH a TGARCH. Praktickou aplikaci zhodnotíme, zda je možné modelováním volatility, za
využítí zpráv, zlepšit výkonnost Value-at-Risk (VaR) u akcií daných bank. Pro zprávy použijeme dva
typy promenných. První promenou vytvoríme za využití tiskových zpráv hlavních centrálních bank. U
druhé pak použijeme údaj o poctu zpráv, který je výsledekem vyhledávání v databázi Factiva Dow
Jones. Denní pocet zpráv reprezentuje informacní hodnotu, kterou zprávy obsahují. Díky vlastnostem
EGARCH modelu mužeme sestrojit individuální reakcní funkce rozptylu výnosu v závislosti na ruzných
promenných reprezentujících zprávy. Ukážeme, že obsah, puvod a pocet zpráv podstatne ovlivnují
volatilitu. Výsledky potvrzují, že silnejší medializace (vetší pocet zpráv) zpusobují zvýšení volatility.
Nekteré druhy zpráv (napríklad mediální projevy predstavitelu centrálních bank) mají zklidnující effekt,
a jiné (napríklad monetární zprávy), volatilitu naopak zvyšují. Na záver pri zpetném testování modelu za
použití dat z následujícího období, ve kterém nebyly parametry odhadnuty, dovodíme, že použití zpráv
pri modelování zlepšuje výkonost VaR pouze mírne.
Ke stažení: DP Šindelka

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY