Detail práce

Modeling of government spending and endogenous tax rates in New Keynesian models – the case of Czech Republic

Autor: Mgr. Tomáš Zelený
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. RNDr. Josef Stráský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Problematika fiskální politiky je v literatuře dlouhodobě zanedbávána v kontextu vzájemné závislosti fiskální politiky a ostatních klíčových maroekonomických veličin. Předkládaná diplomová práce tudíž analyzuje funkčnost vybraných modelů fiskální politiky pro Českou republiku. Modelování je prováděno pomocí tzv. DSGE modelování. Jednotlivá pravidla fiskální politiky jsou dosazeny do jinak identického výchozího modelu a následně jsou výsledky těchto modelů porovnány navzájem a s výchozím modelem. Testované modely fiskální politiky jsou postupně acyklický, proti-cyklický, model dichotomních výdajů a dva pro-cyklické. Výsledky ukazují, že pravidlo s nejvyšší výpovědní hodnotou je pravidlo pro-cyklické, které odpovídá modelu (viz Alesina et al.,2008). Tento model předpokládá, že existují zájmové skupiny schopné odebrat část vládních příjmu prostřednictvím korupce a voliči toto nemohou přesně pozorovat. Voliči tudíž poptávají maximum vládních výdajů v dobrých časech. Logika tohoto modelu dobře odpovídá pozorovanému stavu v ČR.
Ke stažení: DP Zelený

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY